Xem Sao Giải Hạn 2019

Sao chiếu mệnh của tuổi tý trong năm 2019 và cách giải hạn

Cách thứ 3 để giải sao giải hạn là sử dụng khoa học phong thủy để điều tiết ngũ hành âm dương của bản thân, hóa giải ảnh hưởng xấu của sao chiếu mệnh và sao hạn trong năm. Tuổi Mậu Tý vào: Ngày 21 âm lịch, hóa giải nhờ Mộc tiết, đeo các đồ

Sao chiếu mệnh của tuổi sửu trong năm 2019 và cách giải hạn

Cách thứ 3 để giải sao giải hạn là sử dụng khoa học phong thủy để điều tiết ngũ hành âm dương của bản thân, hóa giải ảnh hưởng xấu của sao chiếu mệnh và sao hạn trong năm. Tuổi Kỷ Sửu vào: Ngày 19 âm lịch, hóa giải nhờ Kim tiết, đeo các đồ

Sao chiếu mệnh của tuổi dần trong năm 2019 và cách giải hạn

Cách thứ 3 để giải sao giải hạn là sử dụng khoa học phong thủy để điều tiết ngũ hành âm dương của bản thân, hóa giải ảnh hưởng xấu của sao chiếu mệnh và sao hạn trong năm. Tuổi Canh Dần vào: Ngày mùng 8 âm lịch, hóa giải nhờ Thủy tiết, đeo các

Sao chiếu mệnh của tuổi mão trong năm 2019 và cách giải hạn

Cách thứ 3 để giải sao giải hạn là sử dụng khoa học phong thủy để điều tiết ngũ hành âm dương của bản thân, hóa giải ảnh hưởng xấu của sao chiếu mệnh và sao hạn trong năm. Tuổi Tân Mão vào: Ngày 25 âm lịch, hóa giải nhờ Hỏa tiết, đeo các đồ

Sao chiếu mệnh của tuổi tỵ trong năm 2019 và cách giải hạn

Cách thứ 3 để giải sao giải hạn là sử dụng khoa học phong thủy để điều tiết ngũ hành âm dương của bản thân, hóa giải ảnh hưởng xấu của sao chiếu mệnh và sao hạn trong năm. Tuổi Kỷ Tỵ vào: Ngày 26 âm lịch, hóa giải nhờ Thủy trợ, đeo các đồ

Sao chiếu mệnh của tuổi thìn trong năm 2019 và cách giải hạn

Cách thứ 3 để giải sao giải hạn là sử dụng khoa học phong thủy để điều tiết ngũ hành âm dương của bản thân, hóa giải ảnh hưởng xấu của sao chiếu mệnh và sao hạn trong năm. Tuổi Nhâm Thìn vào: Ngày 15 âm lịch, hóa giải nhờ Thủy tiết, đeo các đồ

Sao chiếu mệnh của tuổi ngọ trong năm 2019 và cách giải hạn

Cách thứ 3 để giải sao giải hạn là sử dụng khoa học phong thủy để điều tiết ngũ hành âm dương của bản thân, hóa giải ảnh hưởng xấu của sao chiếu mệnh và sao hạn trong năm. Tuổi Giáp Ngọ vào: Ngày 29 âm lịch, hóa giải nhờ Thổ tiết, đeo các đồ

Sao chiếu mệnh của tuổi mùi trong năm 2019 và cách giải hạn

Cách thứ 3 để giải sao giải hạn là sử dụng khoa học phong thủy để điều tiết ngũ hành âm dương của bản thân, hóa giải ảnh hưởng xấu của sao chiếu mệnh và sao hạn trong năm. Tuổi Ất Mùi vào: Ngày 27 âm lịch, hóa giải nhờ Hỏa trợ, đeo các đồ